Skip to main content

Kailangan ba ng business mo ng website?

(Note: Ang write-up na ito ay para sa mga nag-uumpisa pa lamang pag-aralan kung ano ang website.)

Oo. Kailangan ng negosyo mo ng website dahil ito ang isa sa mga pinakamahuhusay na paraan sa panahon ngayon para makakuha ka ng mga bagong kustomer para sa iyong negosyo. :-)

Ngunit, ano nga ba ang website?

Ang website ay ang sariling lugar mo sa internet kung saan maaari kang bisitahin o puntahan ng mga taong kilala at hindi mo kilala. Ang website ay maaaring pang-personal o pang-business. Maihahantulad ito sa isang brochure tungkol sa business mo ngunit imbes na nasa papel, ito ay nasa internet.
Ano-ano ba ang mga pangunahing bagay na dapat laman ng isang business website?

1. Ang pangalan ng iyong business. Halimbawa: Forevermore Boutique o Isa Spa

2. Isusulat mo rin kung anong klaseng negosyo ang meron ka. Kailangang mayroon kang nakahandang maiksing paglalarawan ng iyong negosyo na madaling maintindihan, mabilis basahin at interesante ring malaman. 

Halimbawa: Ang Forevermore Boutique ay isang dress shop na kung saan ang telang ginamit sa mga damit ay gawa sa mga pinya mula sa Benguet. 
Ang Isa Spa ay isang lugar kung saan maaari kang mag-relax. Mayroong steam baths at massage gamit ang Pinoy na Pinoy na mga kagawian at kagamitan.

3. Mga larawan ng iyong mga produkto o serbisyo.
Maaari kang maglagay ng larawan ng samples ng mga produkto mo o paraan ng iyong pagseserbisyo. Dahil sa mahilig ang mga tao na manood sa internet, maaari ka ring gumawa o magpagawa ng maiksing video documentary o advertisement  tungkol sa negosyo mo at ilagay rin ito sa iyong website. Siguraduhin lamang na pulido, angkop, at magaganda ang pagkakakagawa ng mga larawan at video na iyong gagamitin sapagkat maaaring iwan ng bisita mo ang website mo kung hindi sya nagandahan o naaliw sa mga nakita nya sa website mo.

4. Kung saan ka nila mapupuntahan o macocontact.
Kung mayroon kang physical store, office, o shop, natural lamang na gusto mong puntahan ka doon ng mga kliyente mo. Ilagay sa website ang address ng iyong shop.

Maaari ka ring maglagay ng map or gamitin ang isang image ng iyong lugar mula sa Google Maps.

Kailangan din ng contact number (landline man o cellphone) mo para matawagan ka ng mga kliyente o kaya ay iyong e-mail address upang madali ka nilang ma-contact kung may mga gusto pa silang itanong na hindi nila nakita sa website mo.

Ngayong alam mo na ang mga pinakamahahalagang bahagi ng isang business website, maaari mo nang umpisahang maglikom ng mga detalye at mga larawan. Itabi mo lamang ang mga ito dahil sa susunod, pag-uusapan natin ang pinakamadaling paraan para buuin ang iyong website at kung paano mo ito ilalagay sa internet.

Hanggang sa muli! :-)

Comments

Popular posts from this blog

8 Ways to Take Your Green Bazaar Shopping Up a Notch!

Hello, fellow eco-warriors! Like most of you, when I decided to shift to using eco-friendly products to help save the environment (which isn’t always an easy task), I soon realized that eco-bazaars is the best place to go. There we can find merchants that are kind to Earth offering loads of environment-friendly products and services, so we can do green shopping for our food, fashion, and home needs all in one place.
Surely, like I do, you have plans in your calendar to visit and buy at the latest eco-friendly bazaar happening in your town. So I am sharing these tips so you can enjoy your green shopping more and even take your green bazaar experience to the next level!
List down the things that you actually need to buy. Just like in any shopping activity, planning is the key to being able to shop for all you need and stay within your budget. What with tons of organic soaps and shampoo, native bags, local fresh fruits, cause-driven products, ethical fashion, refillables, and eco-friendly …

Applications for Noise Control

Clamor control is one of the most huge worries in enterprises, design and various different applications. Clamor control not just adds to a progressively agreeable condition. At the point when vibration turns crazy, it can make mechanical harm and different dangers hardware, structures and considerably more. There are an assortment of arrangements utilized for commotion control yet a large number of them are enhancements upon innovation that has been around for a long time.

Infusion Molded Rubber 

Infusion formed materials are among the most regular answers for commotion control. The applications for these kinds of commotion hindrances incorporate a considerable number of various situations with which the vast majority are well-known. For example, infusion shaped materials on the inside of vehicle entryways give clamor control that keeps the street commotion from surpassing the earth inside the taxi. Obviously, these materials likewise give a cradle that forestalls the metal pieces of…

My Product Finds at The Good Trade PH Summer Fair

I was lucky to have time to visit the first kick of The Good Trade Summer Fair at UP Town Center last April 13, 2019. It was also my first time to visit the mall dubbed as the place “where great minds come together to shop and dine” which I had been planning to visit since last year, so it was two points for me that day, hooray!
So armed with my list I went there like an eco-warrior aiming for the kill! But no violence here! It’s just me trying to end my habit of using single-use plastic and disposable items that are harmful to the environment.
And now without any further ado, here are my fantastic finds! Take a look and see which ones you'd like to buy too, and, just maybe, you’d find the inspiration to put up an eco-friendly business in the future to sell zero-waste items as well.1. Castor oil from Artem – So my first purchase is castor oil from Artem Skincare and Apothecary. I did plan to buy castor oil that day but I was planning to do so at Landmark, Trinoma just before I go h…