Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

Social Enterprise: Negosyong Makalipunan

Narito ang una kong artikulo tungkol sa social entrepreneurship. Kalimitan na nating naririnig ang salitang social entrepreneurship ngunit nakalilito pa rin ang kahulugan nito. Ako mismo na gusto maging isang social entrepreneur ay nalilito pa. Minsan tinatanong ko ang aking sarili kung matatawag na ba akong isang social entrepreneur dahil sa layunin kong maging inspirasyonal para sa mga kabataan ang mga ginagawa kong produkto sa aking online business. Kaya minabuti kong aralin muna ang konsepto ng social entrepreneurship at heto na nga at inihahain ko rin sa inyo ang aking natutuhan. Filipino ang ginamit kong wika para sa artikulong ito para mas maunawaan nating lahat.

Social Entrepreneurship: Depinisyon Ang social entrepreneurship ay isang paraan ng pagtatayo at pamamalakad ng isang organisasyon sa pamamagitan ng mga pamamaraang pang-negosyo subalit may pangunahing layunin na makapagdulot ng mabuting pagbabago o mabigyang solusyong ang mga suliranin sa isang komunikad, kalimitan sa as…